Välkommen till Hyrbilsdepån i Helsingborg!

Vi är glada att kunna erbjuda ett omfattande utbud av högkvalitativa hyrbilar som är skräddarsydda för att möta alla dina transportbehov. Oavsett om det gäller skolutflykter, idrottsevenemang, fritidsaktiviteter eller inom arbetet, så har vi rätt bil för dig.

Vårt dedikerade och vänliga team finns här för att göra din bokningsprocess enkel och smidig. Vi förstår vikten av att kunna erbjuda pålitliga och bekväma transporter, vilket är varför våra bilar är noga underhållna och kontrollerade för att garantera en trygg och trevlig resa.

Helsingborg och dess omgivningar erbjuder en mängd spännande sevärdheter och aktiviteter för skolor, idrottslag och fritidsgrupper att utforska. Med hjälp av vår hyrbil kan ni enkelt ta er till olika platser och delta i olika aktiviteter, vilket gör er resa till en minnesvärd och smidig upplevelse.

Utforska Helsingborgs historiska Kärnan, njut av de vackra stränderna längs Öresund eller ge er ut på en spännande utflykt till de omgivande städerna och landskapen i Sverige. Med vår hyrbil har ni friheten att utforska allt detta och mer på era egna villkor.

Kontakta oss idag för att boka er hyrbil och upplev fördelarna med att ha en pålitlig och flexibel transportlösning för era skolresor, idrottsevenemang och fritidsaktiviteter. Välkommen till vår depå i Helsingborg, där vi hjälper er att skapa oförglömliga reseminnen!

Ni hittar oss på Garnisonsgatan 10, 254 66 Helsingborg, granne med Trafikverket.

  • Alla våra fordon kan framföras med B-körkort. För att få hyra hos oss måste du ha fyllt 20 år samt haft körkort i minst 1 år. Om vi har möjlighet, lämnar vi ut och tar emot fordon utanför ordinarie arbetstid.
  • Vid utlandskörning skall uthyraren alltid informeras,
  • Vi kan även, i mån av tid, erbjuda hämtning och lämning inom helsingborg utan kostnad.
  • Lägsta deposition 5000kr.
  • Kreditupplysning görs på samtliga kunder.
  • Alla bilar hämtas och återlämnas fulltankade.

Se våra bilar

 

KATEGORI

 

INFO

G Minibuss 9-sits

Ford Transit Custom 310 manuell med dragkrok.

G Minibuss 9-sits Automat

 

Volkswagen Caravelle 2,0 TDI Automat.

J Skåp 15,1 m3

Ford Transit 350 2,2 TDCi, Manuell med dragkrok.

Se våra priser

Exempel på hyrpriser. Alla priser i SEK.

Kategori G
Modell Minibuss 9-sits
Dygnspris 500:-
Km.pris 6,00:-
Dygnspris fria km. 1,450:-
Månad fria km. Enl. öv.
Kategori J
Modell Skåp 15,1 m3
Dygnspris 1,390:- inkl 100 km
Km.pris 6,00:-
Dygnspris fria km. 2,000:-
Månad fria km. Enl. ök.

Bokningsförfrågan


Bokningsförfrågan Helsingborg

Fri körlängd är inte giltig vid körning utomlands

Uthyrningsvillkor

Uthyrningsvillkor

1. Hyresvillkor

a. Ålder och körkort: Både förare och hyrestagare måste ha fyllt 20 år och ha haft giltigt körkort i minst 1 år. Undantag från denna bestämmelse kan enbart göras efter särskilt skriftligt avtal med uthyraren. För körning utanför Sverige måste skriftlig tillåtelse föreligga från uthyraren. Extra chaufförer måste godkännas av uthyraren och specificeras i hyresavtalet. Hyrbilen/hyrobjektet får inte användas till övningskörning, terrängkörning, träning, tävling, frakt av djur eller gods eller annan användning som kan efterlämna lukt, fläckar eller andra skador.
b. Hyrespriser: Hyrpriserna är baserade på tid samt kilometer och framgår nedan på detta avtal.
c. Deposition: En deposition måste ställas ut för överenskommet hyresbelopp, dygn/km, självriskreducering, bränsle, vägavgifter samt andra avgifter och kostnader. Lägsta depositionsavgift 5000kr. Uthyraren har rätt att använda depositionsavgiften för att täcka hyra och/eller andra avgifter ovan och/eller eventuella regresskrav.

2. Ansvar och skador

a. Ansvar för skador: Hyrestagaren är ersättningsskyldig för alla skador som uppstår under uthyrningstiden, även om skadan förorsakas av någon annan än hyrestagaren. Ansvaret är emellertid begränsat till de fastställda självrisker som gäller för varje särskilt skademoment under förutsättning att hyrestagaren/användaren av fordonet inte har uppvisat grov oaktsamhet.
b. Försäkring och självriskreducering: Hyrestagarens betalningsansvar för självrisk reduceras om hyrestagaren vid uthyrningens början tecknar självriskreducering. Pris och självriskbelopp se nedan. Vid stöld eller skada förorsakad av stöld gäller egna satser för självrisk och självriskreducering, vilket framgår av tabellen nedan. Skador som har uppstått på grund av grov oaktsamhet, förlust av nycklar, tankning med fel typ av bränsle och kostnader i samband med bensin/drivmedelstopp täcks ej av självrisken. Vid alla skador ska hyrestagaren leverera en standard skadeanmälan till uthyraren.

3. Underhåll och bränsle

a. Underhåll: Uthyraren är ansvarig för bilens underhåll. Hyrestagaren är skyldig att ansvara för kontroll och påfyllning av olja och kylarvätska minst var 1000:e kilometer samt kontroll av lufttrycket i samtliga däck. Utgifter för olja och kylarvätska betalas av uthyraren mot uppvisande av kvitto. Bensin och spolarvätska ingår ej i hyrpriset.

b. Bränsle: Hyrbilen levereras med full bränsletank och ska återlämnas i detta tillstånd. Tankning med fel typ av bränsle medför ersättningsskyldighet.

4. Ansvar och återlämnande

a. Ansvar för bilen: Under uthyrningstiden och till dess att bilen är återlämnad till uthyraren bär hyrestagaren allt ansvar för bilen och användningen av denna som om han/hon vore ägare till bilen. Detta gäller även parkerings- och trafikförseelser, vägavgifter mm. Hyrbilen ska lämnas tillbaka av hyrestagaren i samma skick som hyrestagaren övertog den i. Eventuella skador (bucklor, repor etc.) som bilen hade då hyrestagaren övertog bilen återfinns på ett särskilt formulär, som uppvisats och godkännts av hyrestagaren i och med signatur nedan. Rökning i bil debiteras med 5000kr.

b. Extra kostnader: Om parkeringsböter, fortkörningsböter, vägavgifter, trängselavgifter, bortforslingsavgifter och andra extra kostnader inte betalas omedelbart kommer hyrestagaren att bli påförd en expeditionsavgift på SEK 200,- som tillägg till de upplupna kraven.

5. Assistans och olyckor

a. Hjälp vid motorstopp eller skada: Vid motorstopp eller skada ska uthyraren kontaktas omedelbart för att avgöra varifrån eventuell hjälp ska rekvireras på 072-2222171. Hyrestagaren kan inte utan uthyrarens samtycke rekvirera eller beställa reparation. Vanlig starthjälp som t ex vid dött batteri betraktas inte som reparation. Körning med för hög motortemperatur eller tända varningslampor medför att hyrestagaren får stå för upp till 50% av reparationskostnaden, då detta kan innebära en kostnadsökning av reparationen. Stöld, brand, personskador och skador på djur ska omedelbart anmälas till uthyraren och polis.

b. Driftsstopp och förlorad tid: Om hyrbilen inte kan fortsätta på grund av driftsstopp, ersätts enbart vidare transport till bestämmelseorten med offentligt kommunikationsmedel såsom buss och tåg. Uthyraren fråntar sig allt ansvar gentemot hyrestagaren utöver

vad som nämnts ovan. Detta ansvarstagande gäller både med hänsyn till tidsförlust, ekonomisk förlust eller annat som kan tillskrivas ett eventuellt driftsstopp, eller som kan ha uppstått till följd av eller ha samband med uthyrningen. Om driftsstoppet beror på skada som hyrestagaren själv är skyldig till, bortfaller ersättning för vidare transport. Vid längre resor än 300 km räknat från uthyrarens kontor ska uthyraren på förhand vara informerad om bestämmelseorten.

6. Särskilda bestämmelser och försiktighetsåtgärder

a. Risk med äldre bil: Hyrestagaren är införstådd med att bilen är av äldre årgång och pga detta har större risk att få driftsstopp jämfört med en ny bil. Det avråds därför från att hyra bilen under omständigheter där förseningar inte får uppstå.

7. Återlämning och fullmakt för kreditkortsbetalningar

a. Återlämning: Hyrestagaren är förpliktigad att följa villkoren och bestämmelserna i detta hyresavtal. Om inte annat avtalats skriftligen mellan parterna måste hyrestagaren returnera fordonet på eller före angivet datum och tid till den plats det hyrdes från.

b. Fullmakt för kreditkortsbetalningar: Hyrestagaren eller kortinnehavaren ger uthyraren fullmakt att beordra kreditkortsbetalningar för att täcka bland annat följande: fordonets marknadsvärde om detta inte returneras till uthyraren, vägavgifter, parkeringsböter/-avgifter, fortkörningsböter etc., skador, bortforslingsavgifter, rättskostnader, förluster eller administrativa avgifter som uthyraren påläggs för parkerings-, trafik- eller andra överträdelser som hyrestagaren pålagt uthyraren, samt andra avgifter som uthyraren anser nödvändiga. Den därmed givna fullmakten gäller även bemyndigande för uthyraren att belasta kreditkortet med kostnader för ytterligare hyra/krav på ersättning om fordonet lämnas tillbaka efter utloppet av avtalad uthyrningstid. Försening vad gäller återlämnande av fordonet på över 1 timme i förhållande till avtalad hyrestid ger uthyraren rätt att kräva ett dygns extra hyra i tillägg till hyran för det första dygnet, och därefter rätt till ersättning av avtalat dygnspris så länge bilen faktiskt disponeras och inte har levererats tillbaka av hyrestagaren till hyresplatsen i ett med kontraktet överensstämmande tillstånd.